rejestracja | zaloguj
Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów
Okładka książki
Rok wydania: 2016
Wydanie: pierwsze
Format: A5
Stron: 178
Oprawa: Miękka
Rodzaj publikacji: Książka
ISBN: 978-83-7666-461-3
Dział:
Sejm dziś
Przepraszamy, ale w tej chwili nie istnieje możliwość zamówienia tej publikacji poprzez nasz sklep internetowy.
Niniejsza książka dotyczy relacji zachodzących między najważniejszym organem władzy ustawodawczej – Sejmem, a obydwoma organami władzy wykonawczej – Prezydentem RP i Radą Ministrów. Uwaga autora skupiona jest na „punktach stycznych”, jakie istnieją między Sejmem a Prezydentem oraz między Sejmem i Radą Ministrów. Relacje te są ściśle związane z wyrażoną w art. 10 Konstytucji RP zasadą podziału i równowagi władz. W związku z tym część pracy poświęcono istocie tej zasady, jej ewolucji i współczesnemu rozumieniu. Rozważania oparte są na materiale normatywnym, doktrynie prawa konstytucyjnego oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
Nakład wyczerpany