rejestracja | zaloguj
Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939
Okładka książki
Autor:
Rok wydania: 2017
Wydanie: pierwsze
Format: B5
Stron: 348
Oprawa: Miękka
Rodzaj publikacji: Książka
ISBN: 978-83-7666-516-0
Dział:
Historia
To ciekawa monografia poświęcona działalności i myśli politycznej jednego z czołowych przywódców międzywojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, posła na Sejm, publicysty i działacza oświatowego. Człowieka, którego cechowała osobista prawość, tolerancja, demokratyczne wyczucie i erudycja. Bronił demokracji parlamentarnej i przeciwstawiał się wszelkiej dyktaturze w imię obrony wolności człowieka i budowania sprawiedliwości społecznej. Szybko rozpoznał groźbę, jaką dla ludzkości niósł bolszewizm, faszyzm i nazizm, a zbrodniczości tych systemów dowodził w swych publikacjach. Na uwagę zasługują jego poglądy na kształt ustrojowy II Rzeczpospolitej, stanowisko wobec obozu narodowego i piłsudczykowsko-sanacyjnego, jego polemika, jaką o polityczny, społeczny i ekonomiczny kształt toczył w Sejmie i na łamach prasy. Ciekawa jest również kwestia, relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim z punktu widzenia K. Czapińskiego, który należał do głównych rzeczników laicyzacji życia politycznego i społecznego w międzywojennej Polsce.Kazimierz Czapiński zginął w obozie w Auschwitz.
cena: 49,00 zł (z VAT)