rejestracja | zaloguj
Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okładka książki
Redakcja naukowa :
Praca zbiorowa
Rok wydania: 2018
Wydanie: pierwsze
Format: B5
Stron: 912
Oprawa: Twarda
Rodzaj publikacji: Książka
ISBN: 978-83-7666-518-4
Dział:
Sejm dziś
Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w klasycznej formule uwag do poszczególnych artykułów regulaminu prezentowany jest po raz pierwszy. Stanowi szczegółową interpretację kwestii będących przedmiotem tego aktu normatywnego. Komentarz do obowiązujących przepisów tworzących praktykę sejmową ma służyć potrzebom wykładni regulaminu i być pomocny w bieżących pracach parlamentarnych. Zawiera bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo związane z tą materią. Ujednolicony tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r.
cena: 150,00 zł (z VAT)