rejestracja | zaloguj
Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku
Okładka książki
Rok wydania: 2018
Wydanie: pierwsze
Format: B5
Stron: 360
Oprawa: Miękka
Rodzaj publikacji: Książka
ISBN: 978-83-7666-547-4
Precyzyjne wyznaczenie funkcji, zadań i kompetencji organów państwa w obszarze obronności i bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania jego suwerennego i niepodległego bytu. W prezentowanej monografii została dokonana konstytucyjnoprawna analiza najwyższego zwierzchnictwa Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi w ujęciu teoretycznym, dogmatycznym i praktycznym, z uwzględnieniem tła historycznego oraz modelowych rozwiązań prawnych innych państw. Dodatkowo krytyczna ocena omawianych regulacji prawnych połączona została ze zgłoszeniem stosownych postulatów de lege ferenda.
cena: 40.00 zł (z VAT)