rejestracja | zaloguj
System polityczno-prawny Białorusi
Okładka książki
Rok wydania: 2018
Wydanie: pierwsze
Format: B5
Stron: 348
Oprawa: Miękka
Rodzaj publikacji: Książka
ISBN: 978-83-7666-572-6
Prezentowana monografia przedstawia analizę systemu prawnoustrojowego Republiki Białorusi, w tym pozycji ustrojowej, kompetencji oraz wzajemnych relacji między naczelnymi organami państwowymi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prezydenta. Analiza aktów normatywnych oraz ukazanie etnohistorycznych uwarunkowań kształtowania się państwowości białoruskiej pozwoliło zilustrować swoistość systemu politycznego państwa, w którym szczególną rolę pełni prezydent jako przywódca polityczny, legitymizujący reżim oraz określający jego cele i zadania. Publikacja w interesujący i inspirujący sposób przedstawia problematykę państw obszaru postradzieckiego, w tym szczególnie drażliwe zagadnienia demokratyzacji systemów skrajnie autorytarnych.
cena: 40,00 zł (z VAT)