rejestracja | zaloguj
Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794 Spis. Część III 1661-1700
Okładka książki
Rok wydania: 2017
Wydanie: pierwsze
Format: B5
Stron: 324
Oprawa: Twarda
ISBN: 978-83-7666-533-7
Dział:
Historia
„W latach 1661-17 deputatów świeckich wybierano na 27 sejmikach deputackich, z których 13 odbywało się w prowincji wielkopolskiej, a 14 w prowincji małopolskiej. […] W tym samym okresie deputatów duchownych wybierało 12 kapituł z archidiecezji kościelnych w Koronie, które zbierały się na poszczególnych posiedzeniach kapituły generalnej. […] Należy jednak zaznaczyć, że liczba deputatów przewidzianych do uczestnictwa w posiedzeniach Trybunału Koronnego różniła się znacznie od liczby deputatów, którzy faktycznie brali udział w pracach Trybunału. Wynikało to ze zgubnego i coraz bardziej nasilającego się w tym okresie procederu zrywania sejmików deputackich. Jakkolwiek na początku omawianego tu okresu większość tych zgromadzeń kończyła się pomyślnie, to u schyłku XVII wieku większość sejmików deputackich była zerwana”. Ze Wstępu
cena: 40,00 zł (z VAT)