rejestracja | zaloguj
Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej
Okładka książki
Rok wydania: 2017
Wydanie: pierwsze
Format: B5
Stron: 374
Oprawa: Miękka
Rodzaj publikacji: Książka
ISBN: 978-83-7666-503-0
W świecie współczesnym podejście prawodawców do kwestii używania języka etnicznego w państwie jest różnorodne: od fragmentarycznego regulowania niektórych tylko jego aspektów do szerokiego i wręcz drobiazgowego unormowania. Wiele wskazuje na to, że przeważy tendencja do szerszego ujęcia prawnego zagadnień językowych. Książka Michała Bartoszewicza analizuje znaczenie klauzuli języka urzędowego, o którym mowa w art. 27 Konstytucji RP, na szerokim tle historycznym i prawnoporównawczym. Badanie znaczenia konstytucyjnego polszczyzny jest przeprowadzone z uwzględnieniem kilku wchodzących w grę zasad i wartości konstytucyjnych, m.in. zasady państwa prawnego wraz ze standardami poprawnej legislacji oraz dobra wspólnego. W pracy tej poruszono kwestię sposobu wsparcia języka m.in. za pomocą rozwiązań instytucjonalnych.
cena: 53,00 zł (z VAT)