rejestracja | zaloguj
Regulacja wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o TK i jej implikacje
Okładka książki
Rok wydania: 2018
Wydanie: pierwsze
Format: B5
Stron: 180
Oprawa: Miękka
Rodzaj publikacji: Książka
ISBN: 978-83-7666-578-8
Monografia dotyczy niezwykle skomplikowanej i bezprecedensowej sytuacji, w jakiej w latach 2015-2016 znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Autor ujął problem w sposób kompleksowy i uporządkowany, zaprezentował założenia kolejnych ustaw o TK i ich nowelizacji, stanowiska w sprawie wyboru sędziów TK z 8 października 2015 r. m.in. Komisji Weneckiej i organów władzy sądowniczej, zalecenia Komisji Europejskiej, a także analizę orzeczeń wówczas wydawanych. Publikacja stanowi przejrzysty wykład pogłębiający wiedzę na temat sądu konstytucyjnego w Polsce.
cena: 30,00 zł (z VAT)