rejestracja | zaloguj
Archiwum publikacji
Przejdź do strony:
Okładka książki
Rok wydania: 2017
(Ukazuje się od 1993 r.) Zawiera publikacje o polskim i światowych systemach parlamentarnych oraz dokumentacją działalności Sejmu. Prenumeratę prowadz...
Nakład wyczerpany
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-808-2
Rok wydania: 2007
Niezwykle cenna pozycja na rynku, która powinna zainteresować nie tylko jednostki posiadające zbiory danych osobowych ale również wszystkich obywateli...
Nakład wyczerpany
Nakład wyczerpany
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-298-5
Rok wydania: 2014
Administracja danin publicznych w Polsce jest monografią poświęconą współczesnej administracji skarbowej w Polsce, jej problemom organizacyjnym, kompe...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 83-7059-657-6, 83-89115-39-5
Rok wydania: 2004
Program "Pamięć Świata", zainicjowany przez UNESCO w 1992 r., ma na celu udostępnianie, promowanie i ochronę archiwalnego, bibliotecznego i muzealnego...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-617-0
Rok wydania: 2003
Akt reglamentacyjny jest skutecznym instrumentem administrowania we Francji. W Polsce zaś, w pracach nad dostosowaniem prawa do prawa Unii Europejskie...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: