rejestracja | zaloguj
Autor:
Zaleśny Jacek
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-289-3
Rok wydania: 2014
Próba uzyskania informacji o tym, jak posłowie rozumieją swoją misję przedstawiciela narodu, jak godzą tę misję ze zobowiązaniami wyborczymi i kalkula...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-252-7
Rok wydania: 2013
cena: 13,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-066-0
Rok wydania: 2011
Jest to wyjątkowa praca ponieważ opisuje jak przy teoretycznie wzorcowej konstytucji jedyną i niepodzielną władzę może sprawować prezydent. Konstytucj...
cena: 13,00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: