rejestracja | zaloguj
Autor:
Alexy Robert
Robert Alexy jest profesorem Uniwersytetu w Kilonii i należy do najbardziej znanych współczesnych filozofów i teoretyków prawa. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie w Getyndze. Jest uznany za czolowego przedstawiciela kierunku argumentacyjno-dyskursywnego oraz nurtu niepozytywistycznego w dzisiejszej jurysprudencji.
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-065-3
Rok wydania: 2010
Teoria praw podstawowych po raz pierwszy ukazała się w 1985 r. jako rozprawa habilitacyjna. Od tego czasu była kilkakrotnie wznawiana oraz tłumaczona ...
cena: 70,00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: