rejestracja | zaloguj
Autor:
Sarnecki Paweł
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-450-3
Rok wydania: 1999
Przedmiotem komentarza są wybrane artykuły z rozdziałów konstytucji:
I. Rzeczpospolita; II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; II...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-533-3
Rok wydania: 2001
Przedmiotem komentarza są wybrane artykuły z rozdziałów konstytucji:
II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; III. Źródła prawa; IV...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-628-6
Rok wydania: 2003
Przedmiotem komentarza są wybrane artykuły z rozdziałów konstytucji:
I. Rzeczpospolita; II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; IX. ...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-833-4
Rok wydania: 2007
Przedmiotem komentarza są wybrane artykuły z rozdziałów konstytucji:
I. Rzeczpospolita; II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; VI...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-149-0
Rok wydania: 2012
Publikacja jest pierwszym w polskiej dziedzinie prawa konstytucyjnego opracowaniem prezentującym sylwetki uczonych, którzy swoją pracą naukową wnieśl...
cena: 60,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-155-1
Rok wydania: 2012
Pierwsze, gruntowne opracowanie dotyczące konstytucji z 17 marca 1921 r., na które składa się dwanaście odczytów publicznych ośmiu profesorów Uniwersy...
cena: 25,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 83-7059-456-5
Rok wydania: 1999
Tematem publikacji jest Senat, jego związki funkcjonalne z Sejmem, wynikające z charakteru i zakresu kompetencji obu izb. Osobny rozdział poświęcono Z...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-441-1
Rok wydania: 1999
W syntetycznej i przystępnej formie książka prezentuje konstytucyjne podstawy ustrojowe Austrii. Zawiera zarys historii konstytucjonalizmu Austrii, om...
cena: 13,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-948-5
Rok wydania: 2009
Książka prezentuje: ogólną charakterystykę obowiązującej konstytucji oraz podstaw ustroju, system praw i wolności obywateli, system wyborczy i partyj...
cena: 13,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 83-7059-580-4
Rok wydania: 2002
Ta niewielka publikacja autorstwa wybitnego konstytucjonalisty jest pierwszym po uchwaleniu obecnej Konstytucji RP omówieniem źródeł prawa. Autor prze...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: