rejestracja | zaloguj
Autor:
Barcz Jan
Przejdź do strony:
Okładka książki
Autor:
ISBN: 83-7059-417-4
Rok wydania: 1999
Przystąpienie Polski do UE pociągnie za sobą istotne zmiany w kompetencji organów władzy państwowej i administracji. Dlatego też prof. Jan Barcz, były...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: