rejestracja | zaloguj
Autor:
Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-495-8
Rok wydania: 2016
Informacja statystyczna na temat prac Sejmu VII kadencji, Zgromadzenia Narodowego działalności jego organów (Prezydium, Konwentu Seniorów, komisji sej...
Nakład wyczerpany
cena: 25,00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: