rejestracja | zaloguj
Autor:
Naleziński Bogumił
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-658-3
Rok wydania: 2004
cena: 8,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 83-7059-567-7
Rok wydania: 2002
Autorzy omawiają, w popularnonaukowej formie, zarówno relacje między parlamentem a innymi organami państwowymi i strukturami pozaparlamentarnymi (part...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 83-7059-368-2
Rok wydania: 1998
Autorzy omawiają pojęcie wolności, zwłaszcza wolności politycznej, następnie istotę wolności zgromadzeń, genezę prawnej regulacji tej wolności, wolnoś...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: