rejestracja | zaloguj
Autor:
Bałaban Andrzej
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-130-8
Rok wydania: 2011
Obecne, trzecie wydanie książki Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP związane jest z wejściem w życie 1 grudnia 2009 r. Traktatu Lizbońskiego. Przyjęt...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: