rejestracja | zaloguj
Autor:
Kancelaria Sejmu
Przejdź do strony:
Okładka książki
Rok wydania: 2017
(Ukazuje się od 1993 r.) Zawiera publikacje o polskim i światowych systemach parlamentarnych oraz dokumentacją działalności Sejmu. Prenumeratę prowadz...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
Rok wydania: 2019
(Ukazuje się od 1993 r.) Zawiera publikacje o polskim i światowych systemach parlamentarnych oraz dokumentacją działalności Sejmu. Prenumeratę prowadz...
cena: 35.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-201-5
Rok wydania: 2014
cena: 12.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Opracowanie:
ISBN: 978-83-7666-175-9
Rok wydania: 2012
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz. 319; z 2006 r. nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. nr 114, poz. 946.
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-403-3
Rok wydania: 2015
cena: 20.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-422-4
Rok wydania: 2015
Reprint tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , który kaligrafowała Ewa Landowska, krojem pisma inspirowanym kursywą...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
Opracowanie:
ISBN: 978-83-7666-316-6
Rok wydania: 2014
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz. 319; z 2006 r. nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. nr 114, poz. 946.
Nakład wyczerpany
Okładka książki
Opracowanie:
ISBN: 978-83-7666-051-6
Rok wydania: 2010
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz. 319; z 2006 r. nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. nr 114, poz. 946.
Nakład wyczerpany
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-290-9
Rok wydania: 2014
Wybrany 4 czerwca 1989 r. Senat był pierwszą instytucją państwową pochodzącą z całkowicie wolnych wyborów. […] w ich wyniku w 100-osobowym Senacie kan...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: