rejestracja | zaloguj
Autor:
Uruszczak Wacław
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-573-3
Rok wydania: 2018
Album poświęcony historii polskiego parlamentaryzmu, wydany z okazji obchodów 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.
cena: 110,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-593-1
Rok wydania: 2019
Angielska wersja albumu „550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”, poświęconego historii polskiego parlamentaryzmu, wydanego z okazji obchodów 550-le...
cena: 110,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-234-3
Rok wydania: 2013
Publikacja jest pierwszym tomem opracowania obejmującego spis koronnych posłów sejmowych z okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej. Pod względem chronolo...
cena: 50,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 83-7059-103-5
Rok wydania: 1997
Tom pierwszy dziewięciotomowej, monumentalnej edycji źródłowej, poświęconej dziejom sejmu staropolskiego, przygotowany staraniem naukowców z Katedry H...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 83-7059-615-0
Rok wydania: 2005
Część pierwsza tomu drugiego Volumina Constitutionum zawiera dorobek ustawodawczy sejmów polskich z drugiej połowy XVI w. (1550-1585) z czasów panowan...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
Przygotowanie do druku:
ISBN: 978-83-7059-809-9
Rok wydania: 2008
Część druga tomu drugiego Volumina Constitutionum obejmuje dorobek ustawodawczy sejmów walnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów z lat 1587-1609 pod rzą...
cena: 80,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-002-8
Rok wydania: 2010
Część pierwsza tomu trzeciego Volumina Constitutionum zawiera dorobek ustawodawczy sejmów walnych z lat 1611-1626. W okresie tym odbyło się 14 sejmów,...
cena: 90,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-236-7
Rok wydania: 2013
Kolejny tom Volumina Constitutionum, obejmuje ustawodawstwo sejmowe z lat 1627-1640. Na okres ten przypada schyłek panowania króla Zygmunta III Wazy (...
cena: 90,00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: