rejestracja | zaloguj
Autor:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 83-7059-657-6, 83-89115-39-5
Rok wydania: 2004
Program "Pamięć Świata", zainicjowany przez UNESCO w 1992 r., ma na celu udostępnianie, promowanie i ochronę archiwalnego, bibliotecznego i muzealnego...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: