rejestracja | zaloguj
Autor:
Małajny Ryszard M.
Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, jest konstytucjonalistą specjalizującym się w amerykańskiej problematyce ustrojowej. Autor m.in. monografii Doktryna podziału władzy „Ojców Konstytucji” USA (1985), „Mur separacji – państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1992), Pozycja ustrojowa Kongresu USA, t. I-III (1991-1995) oraz Trzy teorie podzielonej władzy (2001), wyróżnionej nagrodą MEN. Niniejsza książka jest ukoronowaniem wieloletnich badań w dziedzinie amerykańskiego systemu prezydencjalnego.
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-206-0
Rok wydania: 2012
„Recenzowana książka stanowi, jak sądzę, najpoważniejszą w piśmiennictwie polskim próbę analizy systemu ustrojowego USA. Autor, wybitny specjali...
cena: 50,00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: