rejestracja | zaloguj
Autor:
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 83-7059-657-6, 83-89115-39-5
Rok wydania: 2004
Program "Pamięć Świata", zainicjowany przez UNESCO w 1992 r., ma na celu udostępnianie, promowanie i ochronę archiwalnego, bibliotecznego i muzealnego...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 83-7059-686-X
Rok wydania: 2004
cena: 8,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-030-1
Rok wydania: 2008
As published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483 and as further amended by Dziennik Ustaw of 2001, No. 28, item 319; Dziennik Ustaw of 2006, No. 200, ...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-906-5
Rok wydania: 2008
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483; z 2001 r. nr 28, poz. 319; z 2006 r. nr 200, poz. 1471
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-045-5
Rok wydania: 2010
Sources: Dziennik Ustaw de 1997, n° 78, texte 483 et Dziennik Ustaw 2001, n° 28, texte 319, Dziennik Ustaw de 2006, n° 200, texte 1471, Dziennik Ustaw...
cena: 8,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-949-2
Rok wydania: 2009
Elaborado en base a: Dziennik Ustaw de 1997, n° 78, pos. 483; de 2001, n° 28, pos. 319; de 2006, n° 200, pos. 1471
cena: 8,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-044-8
Rok wydania: 2010
Verfassung der Republik Polen von 2. April 1997 Dziennik Ustaw vom 16 Juli 1997, Nr. 78, Pos. 483 und Dziennik Ustaw vom 2001, Nr 28, Pos. 319; Dzienn...
Nakład wyczerpany
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 83-7059-661-4
Rok wydania: 2004
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Nakład wyczerpany
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: