rejestracja | zaloguj
Autor:
Czarny Piotr
Przejdź do strony:
Okładka książki
Autor:
ISBN: 83-7059-475-1
Rok wydania: 2000
Autor omawia federalne formy ustrojowe i strukturę ich organów, historyczne korzenie Rady Związku w Niemczech, konstrukcję Rady Związku w Ustawie Zasa...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-658-3
Rok wydania: 2004
cena: 8,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-162-9
Rok wydania: 2012
Książka przedstawia międzynarodową aktywność Sejmu rozpatrywaną jako element polityki zagranicznej państwa, jednak tylko w zakresie konstytucyjnie prz...
cena: 16,00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 83-7059-567-7
Rok wydania: 2002
Autorzy omawiają, w popularnonaukowej formie, zarówno relacje między parlamentem a innymi organami państwowymi i strukturami pozaparlamentarnymi (part...
Nakład wyczerpany
Okładka książki
ISBN: 83-7059-368-2
Rok wydania: 1998
Autorzy omawiają pojęcie wolności, zwłaszcza wolności politycznej, następnie istotę wolności zgromadzeń, genezę prawnej regulacji tej wolności, wolnoś...
Nakład wyczerpany
Przejdź do strony: