rejestracja | zaloguj
Dział:
Prawo i polityka
Przejdź do strony:
Okładka książki
Tłumaczenie:
Tłumaczenie:
ISBN: 978-83-7666-579-5
Rok wydania: 2018
As published in Dziennik Ustaw of 1997 No. 78, item 483; of 2006 No. 200, item 1471; and of 2009 No. 114, item 946
cena: 15.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-514-6
Rok wydania: 2017
Monografia stanowi próbę wyodrębnienia i prezentacji wartości stanowiących fundament, na jakim ustrojodawca polski oparł ogólną konstrukcję ustroju po...
cena: 49.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-174-2
Rok wydania: 2012
Książka jest pierwszym na rynku komparatystycznym ujęciem problematyki aktywizmu sędziowskiego. Autorzy zaproponowali definicję aktywizmu sądów i tryb...
cena: 35.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-522-1
Rok wydania: 2018
Książka opisuje amerykański liberalizm i jego rozwój na płaszczyźnie aksjologii, myśli ustrojowej oraz ekonomii politycznej, a także doktrynę libertar...
cena: 50.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-206-0
Rok wydania: 2012
„Recenzowana książka stanowi, jak sądzę, najpoważniejszą w piśmiennictwie polskim próbę analizy systemu ustrojowego USA. Autor, wybitny specjali...
cena: 50.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa :
ISBN: 978-83-7666-511-5
Rok wydania: 2018
Porażka wyborcza jest immanentnym etapem każdej kariery politycznej i stanowi ważny moment w procesie dojrzewania polityków i partii politycznych. Aut...
cena: 45.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-902-7
Rok wydania: 2009
Książka zawiera analizy zachowań wizerunkowych partii politycznych w okresie między wyborami oraz obrazu parlamentarnej kampanii wyborczej 2007 r. w p...
cena: 32.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-504-7
Rok wydania: 2017
Niniejsza monografia przedstawia spojrzenie na problematykę ciężaru dowodu w procesie karnym w sposób, który nie był dotąd szerzej prezentowany w pols...
cena: 60.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-026-4
Rok wydania: 2010
W książce autor omawia przykłady demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, powstanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemne re...
cena: 26.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-545-0
Rok wydania: 2018
Książka ma przekonać Czytelnika o tym, jak wielkim w istocie wyzwaniem interpretacyjnym stało się dzisiaj rozumienie demokracji. Idea demokracji, uwik...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: