rejestracja | zaloguj
Dział:
Sejm dziś
Przejdź do strony:
Okładka książki
Autor:
ISBN: 978-83-7059-860-0
Rok wydania: 2008
Książka omawia całość problematyki wiążącej się z kompetencją kontrolną parlamentu począwszy od genezy, istoty i tradycji kontroli parlamentarnej w Po...
cena: 13.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-032-5
Rok wydania: 2010
Książka jest popularnonaukowym przewodnikiem po Kancelarii Sejmu - urzędzie państwowym będącym organizacyjnym, doradczym i finansowym zapleczem Sejmu ...
cena: 16.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa :
ISBN: 978-83-7666-518-4
Rok wydania: 2018
Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w klasycznej formule uwag do poszczególnych artykułów regulaminu prezentowany jest po raz pier...
cena: 150.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-162-9
Rok wydania: 2012
Książka przedstawia międzynarodową aktywność Sejmu rozpatrywaną jako element polityki zagranicznej państwa, jednak tylko w zakresie konstytucyjnie prz...
cena: 16.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-705-4
Rok wydania: 2005
Książka poświęcona szeroko rozumianej problematyce partii politycznych, a zwłaszcza tak istotnej kwestii, jak status prawny, organizacja oraz funkcjon...
cena: 3.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7059-793-1
Rok wydania: 2006
Książka dotyczy jednego z podstawowych problemów ustrojowych każdego demokratycznego systemu rządów, to znaczy partii politycznych i systemów partyjny...
cena: 17.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Opracowanie:
ISBN: 978-83-7666-474-3
Rok wydania: 2016
Ujednolicony tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. według stanu prawnego na dzień 15 lipca 2016 r.
Nakład wyczerpany
cena: 25.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-455-2
Rok wydania: 2016
Książka przedstawia analizę statusu prawnego członka Sejmu i Senatu. Zawarto w niej problematykę szeroko rozumianego mandatu parlamentarnego, kwestie ...
cena: 16.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-262-6
Rok wydania: 2014
Książka przedstawia zagadnienia trybu ustawodawczego w Sejmie RP oraz parlamentach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejno omówiono...
cena: 16.00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: