rejestracja | zaloguj
Dział:
Różne
Przejdź do strony:
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-019-6
Rok wydania: 2010
„Białorusini”, to pierwszy tom z serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce” zainicjowaną przez Komisję Mniejszości Narod...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-142-1
Rok wydania: 2012
Książka jest kolejnym tomem serii – powstałej z inicjatywy Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP – która charakteryzuje i p...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-405-7
Rok wydania: 2015
Publikacja wydana z okazji 10. rocznicy śmierci oraz 1. Rocznicy kanonizacji papieża Jana Pawła II. Zbiór artykułów traktujących o nauczaniu społeczny...
cena: 85.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-406-4
Rok wydania: 2015
Publikacja wydana z okazji 10. rocznicy śmierci oraz 1. Rocznicy kanonizacji papieża Jana Pawła II. Zbiór artykułów traktujących o nauczaniu społeczny...
cena: 85.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7059-916-4
Rok wydania: 2009
Książka jest zbiorem tekstów znanych specjalistów, dotyczących różnych aspektów stosunków etnicznych. Ma charakter interdyscyplinarny – łączy pe...
cena: 32.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-565-8
Rok wydania: 2018
Publikacja albumowa przybliżająca tematykę konferencji „Europa Karpat” oraz przedstawiająca dziedzictwo Karpat, wzbogacona zdjęciami regionu.
cena: 50.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-582-5
Rok wydania: 2018
A publication presenting the subject of the conference "Europe of the Carpathians" and the heriatge of the Carpathians, illustrated with photographs o...
cena: 50.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Tłumaczenie:
ISBN: 978-83-7059-937-9
Rok wydania: 2009
W najnowszej książce C.R. Sunstein intryguje czytelnika rozważaniami na temat zalet i niebezpieczeństw społeczeństwa informacyjnego. Wskazuje zalety n...
cena: 26.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-143-8
Rok wydania: 2012
Książka jest kolejnym tomem serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, poświęconym tym razem mniejszości karaimskiej i ma charakter...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-308-1
Rok wydania: 2014
Monografia przedstawia proces kształtowania się modelu prawnego służby cywilnej w Polsce, poczynając od ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1988 r....
cena: 35.00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: