rejestracja | zaloguj
Seria:
Demokracja współczesna
Seria "Demokracja współczesna" ma przybliżać najważniejsze zasady i mechanizmy dotyczące państwa, władzy i polityki, wpisane w demokratyczne reguły gry. Jej celem jest przedstawienie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów demokraci pojmowanej bardzo szeroko, a więc i jako pewna idea czy projekt, i jako rozwiązanie konstytucyjne (zasada ustrojowa ze wszystkimi jej konsekwencjami), i wreszcie jako określona praktyka działania. Istotnym założeniem serii jest przy tym położenie uwagi na współczesny dyskurs odnoszący się do demokracji, przez co należy rozumieć dorobek ostatnich czterdziestu la, bez - o ile to możliwe - sięgania do starszych dyskusji, gdyż te są na ogół dobrze znane. Seria ma dystansować się od spraw polskich i kłaść nacisk na ujęcie porównawcze, gdyż dopiero ono pozwala ukazać bogactwo form demokracji, a zarazem wieloaspektowość i barwność współczesnej o niej dyskusji. Ta, jak można sądzić, jest projektem z definicji nieskończonym, podlegającym ciągłym zmianom, przekształceniom i mutacjom.
Przejdź do strony:
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-545-0
Rok wydania: 2018
Książka ma przekonać Czytelnika o tym, jak wielkim w istocie wyzwaniem interpretacyjnym stało się dzisiaj rozumienie demokracji. Idea demokracji, uwik...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-430-9
Rok wydania: 2015
Autor publikacji prof. Zbigniew Machelski poświęcił ją refleksji nad strukturami nowoczesnego państwa na początku XXI w., a więc takim zjawiskom jak s...
cena: 40.00 zł (z VAT)
Okładka książki
ISBN: 978-83-7666-469-9
Rok wydania: 2016
Kolejna publikacja w ramach serii „Demokracja współczesna” przybliżająca najbardziej nośne teorie i koncepcje demokracji z przełomu XX i Xxi wieku ora...
cena: 35.00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: