rejestracja | zaloguj
Seria:
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Seria ma charakter popularnonaukowy i adresowana jest do studentów, urzędników zajmujących się sprawami mniejszości, posłów i wszystkich zainteresowanych tematyką narodowościową. W każdym tomie znajdą się teksty uznanych autorytetów, specjalistów od lat badających historię i współczesność danej mniejszości.
Przejdź do strony:
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-019-6
Rok wydania: 2010
„Białorusini”, to pierwszy tom z serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce” zainicjowaną przez Komisję Mniejszości Narod...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-142-1
Rok wydania: 2012
Książka jest kolejnym tomem serii – powstałej z inicjatywy Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP – która charakteryzuje i p...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7059-916-4
Rok wydania: 2009
Książka jest zbiorem tekstów znanych specjalistów, dotyczących różnych aspektów stosunków etnicznych. Ma charakter interdyscyplinarny – łączy pe...
cena: 32.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-143-8
Rok wydania: 2012
Książka jest kolejnym tomem serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, poświęconym tym razem mniejszości karaimskiej i ma charakter...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-258-9
Rok wydania: 2013
Książka, złożona z tekstów wybitnych specjalistów z wielu dziedzin, naświetla różne aspekty życia Litwinów w Polsce oraz relacji polsko-litewskich. Ch...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-232-9
Rok wydania: 2013
Książka jest czwartym tomem serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, poświęconym tym razem łemkowskiej mniejszości etnicznej. Pub...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa :
ISBN: 978-83-7666-477-4
Rok wydania: 2016
Kolejny tom serii Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce” poświęcony Niemcom, najliczniejszej z oficjalnie uznanych mniejszości narodowych w Polsce...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa:
ISBN: 978-83-7666-343-2
Rok wydania: 2015
Kolejny tom serii poświęcony jest Ormianom – jednej
z najmniejszych, uznawanych przez państwo polskie, mniejszości narodowych. Wśród osób po...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Okładka książki
Redakcja naukowa :
ISBN: 978-83-7666-584-9
Rok wydania: 2019
Książka jest kolejnym tomem z serii „Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce”; ma ona charakter interdyscyplinarny, złożona jest z tekstów specjalist...
cena: 30.00 zł (z VAT)
Przejdź do strony: