Księgarnia

Galicyjskie wybory. Działalność Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji Wschodniej w latach 1867-1906

ISBN: 978-83-7666-351-7
Rok wydania: 2014
Autor: Magdalena Semczyszyn

Kategoria: Historia

cena: 45,00  (z VAT)

Na fali przemian ustrojowych w dziewiętnastowiecznej Europie upowszechniły się wybory posłów do organów przedstawicielskich. Uczestniczyli w nich także mieszkańcy ziem polskich będących pod zaborami. W Galicji organizacją wyborów do Sejmu Krajowego i austriackiej Rady Państwa zajmowały się dwa oddziały Centralnego Komitetu Wyborczego dla wschodniej i zachodniej części kraju. Przedmiotem niniejszej książki jest wschodni oddział CKW – jego struktura, działacze i aktywność podczas kampanii wyborczych w latach 1867-1906. Funkcjonowanie komitetu stało się pretekstem do ukazania problemów społecznych, politycznych i narodowościowych, które zajmowały opinię publiczną w habsburskiej Galicji w dobie rozwoju nowoczesnych ruchów politycznych i rodzącego się nacjonalizmu.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 400
Oprawa miękka