Wyszukiwarka:

Wszystkie nowości


Prezentowany pierwszy tom Słownika biograficznego polskiego parlamentaryzmu zawiera biogramy wszystkich zidentyfikowanych w polskiej historiografii marszałków sejmów Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przedstawiono w nim sylwetki 132 parlamentarzystów pełniących funkcję marszałkowską na sejmach zwołanych w latach 1547–1793. Ich omówienie rozpoczęto od ostatniego sejmu za Zygmunta I Starego, ponieważ w źródłach związanych z jego obradami pojawiła […]


ISBN: 978-83-7666-687-7
Rok wydania: 2021
Autor: Maciej Zieliński, Sławomira Wronkowska
Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Mając na uwadze doniosłą rolę, jaką odgrywają reguły techniki prawodawczej w tworzeniu dobrego prawa, przekazujemy do rąk Czytelników trzecie wydanie Komentarza do zasad techniki prawodawczej. Obowiązujące ZTP uzupełniono o nowe dyrektywy, niektóre zaś zmodyfikowano. Spowodowało to konieczność rozszerzenia komentarza do nich. To zaktualizowane i uzupełnione wydanie Komentarza do Zasad techniki prawodawczej adresujemy nie tylko do […]


ISBN: 978-83-7666-709-6
Rok wydania: 2021
Kategoria: Historia

cena: 65,00  (z VAT)

Po odkryciu wiosną 1943 r. grobów katyńskich i zerwaniu przez Moskwę stosunków polsko-sowieckich władze RP na obczyźnie – które od września 1939 r. starannie dokumentowały różnego rodzaju aspekty agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę – zdecydowały o przygotowaniu wyboru dokumentów ilustrujących relacje z ZSRS w latach 1939–1943. Niniejsza publikacja przypomina ten zbiór materiałów, dowodzących […]


ISBN: 978-83-7666-574-0
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa: Jan Majchrowski
Kategoria: Prawo i polityka

cena: 0,00 40,00  (z VAT)

„Wydawnictwo to jest niezwykle wartościowe dla każdego badacza najnowszej historii Polski czy też badaczy dziejów konstytucyjnych naszego kraju. Trudno sobie będzie wyobrazić jakiekolwiek wydawnictwo poświęcone zagadnieniu powstawania Konstytucji z 1997 roku, w której nie znajdą się wielorakie odniesienia i do zawartości tej publikacji. Dodatkowym walorem publikacji jest Aneks, zawierający ponad 40 dokumentów, które przekazane zostały […]


Kontakt z Wydawnictwem Sejmowym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Wydawnictwa Sejmowego. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Wydawnictwo Sejmowe

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa

tel.: + 48 22 694 14 35 (sekretariat)
email: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Księgarnia Wydawnictwa Sejmowego

ul. Wiejska 1, 00-480 Warszawa (bud. U)
godziny otwarcia: 9.00 – 17.00, poniedziałek – piątek (przerwa: 12.30 –13.30)

tel.: + 48 22 694 21 86
sprzedaż internetowa
tel.: + 48 22 694 15 97
e-mail: ksiegarnia@sejm.gov.pl
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Numer rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

CHZ "Ars Polona" S.A.

ul. Obrońców 25,
03-933 Warszawa

tel. +48 22 509-86-00
fax +48 22 509-86-40
email: arspolona@arspolona.com.pl

LEXICON Maciej Woliński

Export of Polish Books Humanities and Social Sciences,
ul. M.Sengera &Cichego& 24 m.2a, 02-790 Warszawa

tel/fax: +48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@medianet.pl