Wyszukiwarka:

Wszystkie nowości


ISBN: 978-83-8150-617-5
Rok wydania: 2024
Autor: Maria Środoń
Kategoria: Różne

cena: 44,90  (z VAT)

W książce znajduje się 40 przystępnych haseł, z których można dowiedzieć się wszystkiego, co najważniejsze o demokracji: poznać zasady jej działania, instytucje i historię od Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez uchwalenie Konstytucji 3 maja po porozumienie Okrągłego Stołu. Czytelnik uzyska odpowiedzi na pytania m.in.: Czym jest demokracja? Co znaczy być obywatelem? Co jest zapisane w konstytucji? […]


ISBN: 978-83-7666-757-7
Rok wydania: 2023
Autor: Edward Opaliński
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz
Kategoria: Albumy

cena: 40,00  (z VAT)

Publikacja wydana w serii Z kart Historii to bogato ilustrowany album w dwóch językach: polskim i angielskim. Autor w przystępnej, popularnonaukowej formie opisał szeroko rozumiane kwestie tolerancji religijnej w Królestwie Polskim oraz w Wielkim Księstwie Litewskim, co sprawia, że stają się one atrakcyjne zarówno dla polskiego, jak i dla obcego odbiorcy. Czytelnicy będą mogli zapoznać […]


ISBN: 978-83-7666-754-6
Rok wydania: 2023
Autor: Anna Filipczak-Kocur
Kategoria: Historia

cena: 110,00  (z VAT)

Niniejsza publikacja jest drugim wydaniem – wzbogaconym o najnowszą historiografię, nowe pozycje bibliograficzne, aktualnie powstałe prace badawcze dotyczące tej tematyki – monografii z 2006 r. poświęconej finansom Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stanowi syntezę skarbowości za panowania dwóch pierwszych Wazów na tronie Rzeczypospolitej – Zygmunta III i Władysława IV – w latach 1587–1648. Autorka omawia system skarbowy […]


ISBN: 978-83-7666-764-5
Rok wydania: 2023
Autor: Mariusz Ausz
Kategoria: Albumy

cena: 50,00  (z VAT)

Publikacja wydana w serii Z Kart Historii to bogato ilustrowany album poświęcony Komisji Edukacji Narodowej. Dzieło Komisji – będącej pierwszym w Europie ministerstwem edukacji – to jedno z najważniejszych osiągnięć polskiego oświecenia. Autor w przystępny i zajmujący sposób opisał drogę, która doprowadziła do utworzenia KEN, i przedstawił osiągnięcia Komisji w różnych obszarach jej działalności. Wśród […]


Kontakt z Biurem Komunikacji Społecznej, Wydawnictwem Sejmowym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Biura Komunikacji Społecznej, Wydawnictwa Sejmowego. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Biuro Komunikacji Społecznej, Wydawnictwo Sejmowe

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa

tel.: + 48 22 694 14 35 (sekretariat)
email: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Księgarnia Wydawnictwa Sejmowego

ul. Wiejska 1, 00-480 Warszawa (bud. U)
godziny otwarcia: 9.00 – 17.00, poniedziałek – piątek

tel.: + 48 22 694 21 86
sprzedaż internetowa
tel.: + 48 22 694 15 97
e-mail: ksiegarnia@sejm.gov.pl
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Numer rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

CHZ „Ars Polona” S.A.

ul. Obrońców 25,
03-933 Warszawa

tel. +48 22 509-86-00
fax +48 22 509-86-40
email: arspolona@arspolona.com.pl

LEXICON Anna Wolińska

Export of Polish Books Humanities and Social Sciences
ul. Dereniowa 2, 02-776 Warszawa

tel: +48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@lexicon.net.pl