Wyszukiwarka:

Wszystkie nowości


ISBN: 978-83-7666-739-3
Rok wydania: 2022
Autor: Stanisław Gebethner
Kategoria: Prawo i polityka

cena: 75,00  (z VAT)

Prezentowany tom stanowi wyraz hołdu dla dzieła Profesora Stanisława Gebethnera, czołowego konstytucjonalisty i politologa, pioniera badań nad ustrojami politycznymi oraz systemami wyborczymi na ówczesnym Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórcy kilku ordynacji wyborczych (w tym do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego) oraz podstaw ustrojowych współczesnej Polski (m.in. ustawy konstytucyjnej z 1992 r. i […]


ISBN: 978-83-7666-735-5
Rok wydania: 2022
Autor: Marieta Czekałowska
Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Prezentowana publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią poświęconą zagadnieniom ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dotyka obszaru prawa konstytucyjnego z uwzględnieniem szerokiego zakresu nauk społecznych oraz prawnoporównawczych. W książce zawarta jest próba ujęcia problematyki środowiska i jego ochrony, co w świetle przeprowadzenia stosownej analizy badawczej w […]


ISBN: 978-83-7666-733-1
Rok wydania: 2022
Autor: Grzegorz Pastuszko
Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Zamiarem niniejszej książki jest przedstawienie prawnoustrojowego modelu zastępstwa prezydenta w sprawowaniu urzędu przewidzianego w przepisach konstytucji z 1997 r. oraz sposobu uregulowania tej materii we wcześniejszych aktach konstytucyjnych. Zawarte w publikacji rozważania mają na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jakie czynniki wpłynęły na ostateczny kształt rozwiązań prawnych regulujących instytucję zastępstwa prezydenta w sprawowaniu urzędu […]


ISBN: 978-83-7666-738-6
Rok wydania: 2022
Autor: Dawid Daniluk
Redakcja naukowa: Małgorzata Podolak
Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 40,00  (z VAT)

Monografia stanowi analizę współczesnych rozwiązań ustrojowych Państwa Miasta Watykan. W opracowaniu przedstawiono genezę najmniejszego państwa świata, ewolucję jego rozwiązań konstytucyjnych i zasady ustrojowe państwa. Omówiono także podmiot władzy i sposoby jej sprawowania, tryb przeprowadzania wyboru papieża oraz status jednostki w państwie.


Kontakt z Wydawnictwem Sejmowym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Wydawnictwa Sejmowego. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Wydawnictwo Sejmowe

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa

tel.: + 48 22 694 14 35 (sekretariat)
email: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Księgarnia Wydawnictwa Sejmowego

ul. Wiejska 1, 00-480 Warszawa (bud. U)
godziny otwarcia: 9.00 – 17.00, poniedziałek – piątek

tel.: + 48 22 694 21 86
sprzedaż internetowa
tel.: + 48 22 694 15 97
e-mail: ksiegarnia@sejm.gov.pl
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Numer rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

CHZ "Ars Polona" S.A.

ul. Obrońców 25,
03-933 Warszawa

tel. +48 22 509-86-00
fax +48 22 509-86-40
email: arspolona@arspolona.com.pl

LEXICON Maciej Woliński

Export of Polish Books Humanities and Social Sciences,
ul. M.Sengera &Cichego& 24 m.2a, 02-790 Warszawa

tel/fax: +48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@medianet.pl