Wyszukiwarka:

Wszystkie nowości


ISBN: 978-83-7666-720-1
Rok wydania: 2022
Autor: Janusz Szczepański
Kategoria: Historia

cena: 90,00  (z VAT)

W swej najnowszej monografii prof. Janusz Szczepański przedstawił wydarzenia, które – choć rozegrały się ponad sto lat temu – zadecydowały o przyszłości Polski i Europy: o ocaleniu niepodległości Rzeczypospolitej i o udaremnieniu sowietyzacji innych krajów europejskich. Ta obszerna, bogato udokumentowana źródłowo publikacja została poświęcona działaniom władz i postawom społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej w obliczu konieczności obrony […]


ISBN: 978-83-7666-719-5
Rok wydania: 2022
Redakcja naukowa: Antoni Hanusz
Kategoria: Prawo i polityka

cena: 90,00  (z VAT)

Podręcznik stanowi całościowe opracowanie wiedzy z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, w tym krajowego oraz międzynarodowego, prawa bankowego i dewizowego. Przeprowadzone przez zespół pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza (sędziego Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego) analiza i systematyzacja obowiązujących przepisów – także w […]


ISBN: 978-83-7666-728-7
Rok wydania: 2022
Kategoria: E-booki

cena: 0,00 20,00  (z VAT)

W 2022 roku mija 25 lat od uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dla upamiętnienia tej szczególnie ważnej dla narodu polskiego rocznicy Wydawnictwo przygotowało nową edycję tego najważniejszego aktu prawnego stanowiącego fundament demokratycznej Rzeczypospolitej. Opracowano na podstawie Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z 2001 r. nr 28, poz. 319 z […]


ISBN: 978-83-7666-714-0
Rok wydania: 2021
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz, Leszek Wierzbicki
Kategoria: Historia

cena: 97,00  (z VAT)

Publikacja przedstawia chronologię polsko-litewskich sejmów, jakie odbyły się w latach 1569–1793, czyli od unijnego sejmu lubelskiego, na którym powołano Rzeczpospolitą Obojga Narodów, aż do ostatniego sejmu grodzieńskiego, kiedy to ratyfikowano jej II rozbiór. Opracowanie to koryguje nieścisłości i pomyłki występujące w pionierskiej pracy Władysława Konopczyńskiego Chronologia sejmów polskich 1493–1793 (Kraków 1948) i stanowi niejako podsumowanie […]


Kontakt z Wydawnictwem Sejmowym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Wydawnictwa Sejmowego. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Wydawnictwo Sejmowe

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa

tel.: + 48 22 694 14 35 (sekretariat)
email: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Księgarnia Wydawnictwa Sejmowego

ul. Wiejska 1, 00-480 Warszawa (bud. U)
godziny otwarcia: 9.00 – 17.00, poniedziałek – piątek

tel.: + 48 22 694 21 86
sprzedaż internetowa
tel.: + 48 22 694 15 97
e-mail: ksiegarnia@sejm.gov.pl
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Numer rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

CHZ "Ars Polona" S.A.

ul. Obrońców 25,
03-933 Warszawa

tel. +48 22 509-86-00
fax +48 22 509-86-40
email: arspolona@arspolona.com.pl

LEXICON Maciej Woliński

Export of Polish Books Humanities and Social Sciences,
ul. M.Sengera &Cichego& 24 m.2a, 02-790 Warszawa

tel/fax: +48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@medianet.pl