Wyszukiwarka:

Wszystkie nowości


ISBN: 978-83-7666-722-5
Rok wydania: 2022
Autor: Maciej Fic
Kategoria: Historia

cena: 65,00  (z VAT)

Publikacja przedstawia syntetyczne zestawienie aktualnej wiedzy na temat plebiscytu, który odbył się 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku. Ukazuje jego rzeczywisty charakter, a także rolę osób niezamieszkałych na terenie plebiscytowym, jednak związanych z nim i uprawnionych do uczestnictwa w głosowaniu. Autor, wykorzystując bogaty materiał źródłowy, pokazuje omawiane zagadnienie w szerszym kontekście, wskazując na okoliczności, […]


ISBN: 978-83-7666-731-7
Rok wydania: 2022
Autor: Leszek A. Wierzbicki
Kategoria: Historia

cena: 35,00  (z VAT)

W trzysta pięćdziesiątą rocznicę zjazdu gołąbsko-lubelskiego (październik–listopad 1672) Leszek A. Wierzbicki na podstawie dokumentów i relacji z epoki przedstawia najnowszy stan badań na temat tego nietypowego i jedynego w dziejach zgromadzenia parlamentu – w formule sejmu konnego. Obrady odbywały się w obozie pospolitego ruszenia, przy asyście tysięcy szlachty – delegaci szlacheccy i senatorowie radzili wspólnie […]


ISBN: 978-83-7666-701-0
Rok wydania: 2022
Autor: Anna Karabowicz
Kategoria: Historia

cena: 110,00  (z VAT)

Publikacja w sposób obszerny omawia dzieje sejmu polskiego podczas dziesięciu lat panowania Stefana Batorego. Przedstawia proces tworzenia prawa w różnych konfiguracjach, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji króla i sejmu w ustroju polsko-litewskiego państwa, oraz poddaje analizie treść aktów prawnych uchwalonych przez sejmy, wydanych przez monarchę. Każdy zwołany w tym okresie sejm obradował w innym celu, w […]


ISBN: 978-83-7666-712-6
Rok wydania: 2022
Kategoria: Historia

cena: 110,00  (z VAT)

Pierwszy wolumen tomu piątego Volumina Constitutionum obejmuje dorobek ustawodawczy sejmów walnych, obradujących w latach 1669–1676. Był to okres w dziejach Rzeczypospolitej obfitujący w dramatyczne wydarzenia związane zarówno z zagrożeniami zewnętrznymi (wojna z Turcją), jak i ostrymi sporami wewnętrznymi (brutalna walka stronnictw politycznych). Zwołano wówczas dziesięć sejmów, z których aż trzy zostały zerwane. Dwa z nich […]


Kontakt z Wydawnictwem Sejmowym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Wydawnictwa Sejmowego. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Wydawnictwo Sejmowe

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa

tel.: + 48 22 694 14 35 (sekretariat)
email: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Księgarnia Wydawnictwa Sejmowego

ul. Wiejska 1, 00-480 Warszawa (bud. U)
godziny otwarcia: 9.00 – 17.00, poniedziałek – piątek

tel.: + 48 22 694 21 86
sprzedaż internetowa
tel.: + 48 22 694 15 97
e-mail: ksiegarnia@sejm.gov.pl
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Numer rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

CHZ "Ars Polona" S.A.

ul. Obrońców 25,
03-933 Warszawa

tel. +48 22 509-86-00
fax +48 22 509-86-40
email: arspolona@arspolona.com.pl

LEXICON Maciej Woliński

Export of Polish Books Humanities and Social Sciences,
ul. M.Sengera &Cichego& 24 m.2a, 02-790 Warszawa

tel/fax: +48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@medianet.pl