O Wydawnictwie Sejmowym

Wydawnictwo Sejmowe powołano w grudniu 1990 roku z myślą o stworzeniu w ramach Kancelarii Sejmu biura odpowiedzialnego za edycję materiałów sejmowych oraz innych publikacji związanych z parlamentaryzmem i dziedzinami pokrewnymi. Głównymi adresatami wydawanych publikacji są parlamentarzyści, prawnicy, historycy, politolodzy, a także dziennikarze i studenci. Część książek ma charakter popularnonaukowy i jest adresowana do szerokich kręgów odbiorców zainteresowanych tematyką historyczno-parlamentarną i społeczno-prawną.

Do zadań Wydawnictwa Sejmowego należy:

  • wydawanie materiałów służących bieżącej pracy Sejmu, posłów, biur poselskich i Kancelarii Sejmu (m.in. druków sejmowych, sprawozdań stenograficznych);
  • opracowywanie i wydawanie publikacji zlecanych przez jednostki statutowe Kancelarii Sejmu i organy Sejmu, a także upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu Sejmu i jego organów.

Znaczną część działalności zespołu Wydawnictwa stanowi publikowanie materiałów związanych bezpośrednio z pracami Sejmu i jego organów oraz szeroko pojętą tematyką parlamentarną. Są to informatory i biuletyny dla posłów oraz serie wydawnicze, m.in.: „Parlamenty”, „Konstytucje”, „Wiedza o Sejmie”, „Systemy Konstytucyjne Państw Świata”. Misją Wydawnictwa Sejmowego jest popularyzacja zagadnień prawnoustrojowych, czemu służy wydawanie książek dotyczących Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także informatorów i folderów przybliżających polskiemu czytelnikowi historię i współczesność parlamentaryzmu na świecie. Liczne publikacje Wydawnictwa Sejmowego podsumowują 550-letnią historię polskiego parlamentaryzmu, są wśród nich książki poświęcone polskim tradycjom sejmowym, biografie wybitnych osób, a także materiały źródłowe (od początków polskiego parlamentaryzmu po czasy najnowsze). Wydawnictwo Sejmowe realizuje swoją misję, publikując również dwumiesięcznik „Przegląd Sejmowy”, informujący o wielu aspektach działalności parlamentu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz o ich orzecznictwie. Wydawany jest też ilustrowany miesięcznik „Kronika Sejmowa”, zawierający informacje o bieżących pracach Sejmu, jego Prezydium i działalności komisji (m.in. relacje ze wszystkich posiedzeń izby, spotkań, wizyt międzynarodowych, konferencji i wystaw), a także o pracach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i działalności parlamentów państw europejskich.

Kontakt z Biurem Komunikacji Społecznej, Wydawnictwem Sejmowym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Biura Komunikacji Społecznej, Wydawnictwa Sejmowego. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Biuro Komunikacji Społecznej, Wydawnictwo Sejmowe

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa

tel.: + 48 22 694 14 35 (sekretariat)
email: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Księgarnia Wydawnictwa Sejmowego

ul. Wiejska 1, 00-480 Warszawa (bud. U)
godziny otwarcia: 9.00 – 17.00, poniedziałek – piątek

tel.: + 48 22 694 21 86
sprzedaż internetowa
tel.: + 48 22 694 15 97
e-mail: ksiegarnia@sejm.gov.pl
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Numer rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

CHZ „Ars Polona” S.A.

ul. Obrońców 25,
03-933 Warszawa

tel. +48 22 509-86-00
fax +48 22 509-86-40
email: arspolona@arspolona.com.pl

LEXICON Anna Wolińska

Export of Polish Books Humanities and Social Sciences
ul. Dereniowa 2, 02-776 Warszawa

tel: +48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@lexicon.net.pl