Strefa dla Autorów

Szanowni Państwo,

pierwszym formalnym krokiem, jaki musi podjąć Autor przy ubieganiu się o opublikowanie książki w Wydawnictwie Sejmowym, jest przesłanie wypełnionego Kwestionariusza wydawniczego na adres mailowy wydawnictwo@sejm.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa Sejmowego. Kwestionariusz będzie analizowany przez Radę Naukową, która podejmie wstępną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji. O decyzji Rady Naukowej Autor zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Uprzejmie informujemy, że wykorzystanie środków finansowych na wydanie książki z innych źródeł (np. grantu) może się odbyć na zasadzie sukcesywnego zwrotu kosztów poniesionych przez Kancelarię Sejmu.

Wydawnictwo Sejmowe przyjmuje propozycje wydawnicze:

 1. W postaci wydruku (w jednym egzemplarzu), nadesłane pocztą tradycyjną na adres: Wydawnictwo Sejmowe, ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa
 2. formie elektronicznej na adres: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Do tekstu należy obowiązkowo dołączyć:

 1. Kwestionariusz wydawniczy:
  (Pobierz plik .DOC)
 2. Recenzje w przypadku prac doktorskich

Dodatkowe materiały (po przyjęciu tekstu przez Wydawnictwo):

 1. Formularz danych osobowych:
  (Pobierz plik .DOC)
  (Pobierz plik .PDF)
 2. Formularz danych osobowych dla autorów bez honorarium:
  (Pobierz plik .DOC)
 3. Formularz danych osobowych dla autorów zagranicznych:
  (Pobierz plik .DOC)

Przed wysłaniem propozycji wydawniczej prosimy o zapoznanie się z profilem wydawniczym i katalogiem wydawanych publikacji na stronie internetowej Wydawnictwa Sejmowego. Nadesłanych tekstów NIE ODSYŁAMY. Propozycje odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje: tel.: 22 694 13 30, 22 694 18 82; e-mail: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Szczegółowe wskazówki dla autorów:
(Pobierz plik .PDF)
(Pobierz plik .DOC)

Niezastosowanie się do wskazówek stanowi podstawę do odesłania autorowi tekstu w celu wprowadzenia koniecznych zmian i uzupełnień.

Kontakt z Biurem Komunikacji Społecznej, Wydawnictwem Sejmowym

Zapraszamy Państwa do kontaktu z sekretariatem Biura Komunikacji Społecznej, Wydawnictwa Sejmowego. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:30

Biuro Komunikacji Społecznej, Wydawnictwo Sejmowe

ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa

tel.: + 48 22 694 14 35 (sekretariat)
email: wydawnictwo@sejm.gov.pl

Księgarnia Wydawnictwa Sejmowego

ul. Wiejska 1, 00-480 Warszawa (bud. U)
godziny otwarcia: 9.00 – 17.00, poniedziałek – piątek

tel.: + 48 22 694 21 86
sprzedaż internetowa
tel.: + 48 22 694 15 97
e-mail: ksiegarnia@sejm.gov.pl
https://wydawnictwo.sejm.gov.pl

Numer rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa 35101010100028282231000000

CHZ „Ars Polona” S.A.

ul. Obrońców 25,
03-933 Warszawa

tel. +48 22 509-86-00
fax +48 22 509-86-40
email: arspolona@arspolona.com.pl

LEXICON Anna Wolińska

Export of Polish Books Humanities and Social Sciences
ul. Dereniowa 2, 02-776 Warszawa

tel: +48 22 648 41 23
e-mail: lexicon@lexicon.net.pl