Księgarnia

Konstytucja 3 maja 1791 roku

ISBN: 978-83-7666-703-4
Rok wydania: 2021
Autor: Michał Pietrzak

Kategoria: Albumy

cena: 25,00  (z VAT)

Publikacja wydana z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Autor zwięźle i barwnie nakreślił warunki, w jakich powstawał ten najwyższy akt prawny, a także pokrótce omówił wprowadzone na jego mocy rozwiązania. Na uwagę zasługuje szata graficzna: tekst autorski został bogato zilustrowany reprodukcjami dzieł sztuki, natomiast sama Ustawa Rządowa została przedstawiona w układzie odpowiadającym ręcznie pisanemu oryginałowi – strona po stronie.

Rodzaj publikacji Książka
Format A4
Liczba stron 52
Oprawa Twarda