Księgarnia

Konstytucja 3 maja 1791 roku / 1791 m. gegužės 3-osios Konstitucija / The Constitution of May 3rd, 1791

ISBN: 978-83-7666-707-2
Rok wydania: 2021

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 30,00  (z VAT)

Publikacja w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim, wydana dla upamiętnienia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Z tej okazji powstały okolicznościowe wstępy Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącej Seimasu Republiki Litewskiej. Pełny tekst Ustawy Rządowej i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów został poprzedzony wprowadzeniem naukowym autorstwa prof. Andrzeja Stroynowskiego, w którym nakreślono okoliczności powstania Konstytucji 3 maja i jej rolę – zarówno ówczesną, jak i dzisiejszą – a także omówiono znaczenie jej postanowień. Eleganckie opracowanie graficzne i oprawa stanowią dodatkowy atut tego pamiątkowego wydania.

Rodzaj publikacji Książka
Format B6
Liczba stron 182
Oprawa Twarda
Opracowanie Eligijus Raila
Wstęp Andrzej Stroynowski
Tłumaczenie Eligijus Raila

Spis treści / Turinys / Contents

Konstytucja 3 maja 1791 roku
Elżbieta Witek – Wyjątkowa ustawa
Viktorija Čmilytė-Nielsen – Podstawa współczesnej idei niepodległości
Andrzej Stroynowski – Konstytucja 3 maja 1791 roku – dzieło Sejmu Czteroletniego
Tradycja święta Konstytucji 3 maja
Ku majowej reformie
Przyjęcie Konstytucji
Kształt Ustawy Rządowej
Charakterystyka rozwiązań
Kontynuacja prac konstytucyjnych
Końcowe wnioski
Ustawa Rządowa
I. Religia panująca
II. Szlachta ziemianie
III. Miasta i mieszczanie
IV. Chłopi włościanie
V. Rząd czyli oznaczenie władz publicznych
VI. Sejm czyli władza prawodawcza
VII. Król, władza wykonawcza
VIII. Władza sądownicza
IX. Regencyja
X. Edukacyja dzieci królewskich
XI. Siła zbrojna narodowa
Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów

1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucija
Elżbieta Witek – Unikalus įstatymas
Viktorija Čmilytė-Nielsen – Pamatas šiuolaikinei nepriklausomybės idėjai
Andrzej Stroynowski – 1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucija – Ketverių metų seimo darbo rezultatas
Gegužės 3-iosios Konstitucijos šventės tradicija
Gegužės reformos link
Konstitucijos priėmimas
Valdymo Įstatymo forma
Sprendimų charakteristika
Konstitucinio darbo tąsa
Baigiamosios išvados
Valdymo Įstatymas
I. Viešpataujanti religija
II. Bajorai žemvaldžiai
III. Miestai ir miestiečiai
IV. Valstiečiai valsčionys
V. Valdymas, arba viešųjų valdžių paskirtis
VI. Seimas, arba įstatymų leidžiamoji valdžia
VII. Karalius, vykdomoji valdžia
VIII. Teisminė valdžia
IX. Regentystė
X. Karaliaus vaikų edukacija
XI. Tautos karinė jėga
Abiejų Tautų Tarpusavio Įsipareigojimas

The Constitution of May 3rd, 1791
Elżbieta Witek – A unique legislative act
Viktorija Čmilytė-Nielsen – Foundation for the modern concept of independence
Andrzej Stroynowski – The Constitution of May 3rd, 1791: The Achievement of the Four-Year Sejm
The tradition of the May 3rd Constitution Day
Towards the reform of May 1791
The adoption of the Constitution
The structure of the Law on Government
The nature of the adopted solutions
The continuation of constitutional work
Conclusions
Law on Government
Article I. The Dominant National Religion
Article II. Nobility, or the Equestrian Order
Article III. Towns and Citizens
Article IV. Peasants and Villagers
Article V. Form of Government, or the Definition of Public Powers
Article VI. The Diet, or the Legislative Power
Article VII. The King, or Executive Power
Article VIII. Judicial Power
Article IX. Regency
Article X. Education of the King’s Children
Article XI. National Force, or the Army
The Mutual Guarantee of the Two Nations