Księgarnia

Konstytucja 3 maja 1791 roku Constitution of May 3rd, 1791

ISBN: 978-83-7666-705-8
Rok wydania: 2021
Autor: Andrzej Stroynowski

Kategoria: Albumy

cena: 50,00  (z VAT)

Dwujęzyczny (polsko-angielski) album wydany z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. – pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie, a drugiej na świecie. Autor opisuje proces powstawania Ustawy Rządowej, jej postanowienia, a także rolę, jaką ten wyjątkowy i doniosły akt odegrał w czasie swego obowiązywania i jaką odgrywa nadal w świadomości narodowej. Wartościowym i ciekawym uzupełnieniem tekstu jest bogaty materiał ilustracyjny, przybliżający czytelnikom klimat epoki.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 220x220
Liczba stron 176
Oprawa Twarda

Tradycja święta Konstytucji 3 maja
Ku majowej reformie
Przyjęcie Konstytucji
Kształt Ustawy Rządowej
Charakterystyka rozwiązań
Kontynuacja prac konstytucyjnych
Końcowe wnioski
Bibliografia

CONTENTS
The tradition of the May 3rd Constitution Day
Towards the reform of May 1791
The adoption of the Constitution
The structure of the Law on Government
The nature of the adopted solutions
The continuation of constitutional work
Conclusions
Bibliography