Księgarnia

Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku

ISBN: 978-83-7666-509-2
Rok wydania: 2017
Autor: Leszek Wierzbicki

Kategoria: Historia

cena: 35,00  (z VAT)

Książka opisuje działalność senatorów z obszaru Korony na forum parlamentu Rzeczypospolitej w XVII stuleciu. Najpierw zamieszczono w niej wykaz sejmów, które odbyły się w latach 1601-1699, a po nim wykaz urzędów senatorskich z obszaru Korony, jakie istniały w XVII wieku. W książce Czytelnik znajdzie krótkie biogramy wszystkich senatorów koronnych z tego okresu przybliżające ich rolę i działalność na zgromadzeniach parlamentu Rzeczypospolitej tego okresu.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 206
Oprawa miękka

Wstęp
Rozdział I. Wykaz sejmów i urzędów senatorskich w Koronie w XVII wieku
Rozdział II. Udział senatorów koronnych w sejmach Rzeczypospolitej XVII wieku
Rozdział III. Sylwetki senatorów koronnych obecnych na sejmach w XVII wieku
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób