Księgarnia

Stosunki polsko-sowieckie od września 1939 r. do kwietnia 1943 r. Zbiór dokumentów

ISBN: 978-83-7666-709-6
Rok wydania: 2021

Kategoria: Historia

cena: 65,00  (z VAT)

Po odkryciu wiosną 1943 r. grobów katyńskich i zerwaniu przez Moskwę stosunków polsko-sowieckich władze RP na obczyźnie – które od września 1939 r. starannie dokumentowały różnego rodzaju aspekty agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę – zdecydowały o przygotowaniu wyboru dokumentów ilustrujących relacje z ZSRS w latach 1939–1943. Niniejsza publikacja przypomina ten zbiór materiałów, dowodzących wysiłków rządu polskiego na rzecz unormowania wzajemnych stosunków oraz prób ratowania deportowanych i więzionych obywateli polskich.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 536
Oprawa Twarda
Przygotowanie do druku Rafał Habielski
Opracowanie Rafał Habielski
Wstęp Rafał Habielski
Tłumaczenie Tłumaczenie z jezyka angielskiego i francuskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Tłumaczenie z języka niemieckiego IURIDICO LEGAL & FINANCIAL TRANSLATIONS SP. Z O.O.

Wstęp
Spis dokumentów
Dokumenty
Indeks nazwisk