Księgarnia

Marszałkowie sejmów Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Słownik biograficzny polskiego parlamentaryzmu tom I.

ISBN: 978-83-7666-672-3
Rok wydania: 2021
Autor: Dariusz Kupisz, Leszek A. Wierzbicki, Wiesław Bondyra
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz

Kategoria: Historia

cena: 120,00  (z VAT)

Prezentowany pierwszy tom Słownika biograficznego polskiego parlamentaryzmu zawiera biogramy wszystkich zidentyfikowanych w polskiej historiografii marszałków sejmów Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Przedstawiono w nim sylwetki 132 parlamentarzystów pełniących funkcję marszałkowską na sejmach zwołanych w latach 1547–1793. Ich omówienie rozpoczęto od ostatniego sejmu za Zygmunta I Starego, ponieważ w źródłach związanych z jego obradami pojawiła się po raz pierwszy osoba, którą można z dużym prawdopodobieństwem uznać za marszałka izby poselskiej. Rozważania zamyka sejm z 1793 r., będący ostatnim posiedzeniem parlamentu Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Autorzy biogramów skoncentrowali się na przedstawieniu działalności parlamentarnej marszałków sejmu, uzupełniając owe informacje o podstawowe dane biograficzne dotyczące ich koligacji rodzinnych, pozycji majątkowej i osiągnięć w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 492
Oprawa Twarda