Księgarnia

System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej

ISBN: 978-83-7666-453-8
Rok wydania: 2016
Autor: Maciej Rakowski

Kategoria: Historia

cena: 50,00  (z VAT)

Kiedy i gdzie narodziło się wotum nieufności ? W jakich okolicznościach kształtowała się zasada politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem ? To pytania o kluczowym znaczeniu dla historii ustroju, a próbę odpowiedzi na nie stanowi książka Macieja Rakowskiego. Autor zajął się relacjami pomiędzy władzą wykonawczą i ustawodawczą w tych państwach europejskich, w których przed I wojną światową narodził się system parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Szwecja, Norwegia i Dania). Dla porównania przedstawiono również rozwiązania przyjmowane w ustawach zasadniczych innych państw świata, także tak egzotycznych, jak Liberia i Królestwo Hawajów.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 404
Oprawa miękka