Księgarnia

Volumina Constitutionum, tom IV 1641-1668, volumen 1: 1641-1658

ISBN: 978-83-7666-366-1
Rok wydania: 2015

Kategoria: Historia

cena: 99,00  (z VAT)

Część pierwsza tomu czwartego Volumina Constitutionum zawiera dorobek ustawodawczy sejmów walnych z lat 1641-1658. W okresie tym odbyło się 18 sejmów, w tym 7 sejmów nadzwyczajnych. Zebrane w niniejszym tomie ustawodawstwo sejmowe odzwierciedla ówczesny stan państwa, które w szczególności od końca lat czterdziestych znalazło się w obliczu wyjątkowych niebezpieczeństw, zagrażających niepodległemu bytowi Rzeczypospolitej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 500
Oprawa twarda
Przygotowanie do druku Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień, Krzysztof Fokt