Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 4(15)/2022

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2023

Kategoria: Myśl Polityczna. Political Thought

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 4(15)/2022:
Roman Bäcker sięga do wystąpień publicznych W. Putina związanych z wojną na Ukrainie, aby odsłonić leżące u ich podstaw mity polityczne mające uwiarygodnić podjętą agresję. Radosław Zenderowski przedstawia dyskurs publiczny na Słowacji z okresu od aksamitnej rewolucji (1989) do przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej (2004) na temat wyobrażeń Słowaków na swój temat. Służył on im do autoidentyfikacji w kolejnej międzynarodowej strukturze, w której ów naród miał funkcjonować. Mieszczące się na pograniczu historii i snu mity, które umożliwiły Gruzinom zachowanie silnej tożsamości we wszystkich zawieruchach dziejowych, analizuje Anna Pająk. Z kolei Agnieszka M. Kastory omawia konstytucję Rumunii z 27 lutego 1938 r., narzuconą obywatelom przez króla Karola II, i zauważa jej fundamentalny mit polityczny polegający na uznaniu państwa za cel życia obywateli przy jednoczesnym zmarginalizowaniu reprezentacji parlamentarnej narodu, co pozwala uznać wprowadzone stosunki polityczne za autorytarne. Swoistym dopełnieniem artykułów jest rekomendacja Tomasza Żyro książki autorstwa M. Masłowskiego pt. Mity i symbole polityczne Europy Środkowo-Wschodniej, będącej pokłosiem badań nad specyfiką tego makroregionu w aspekcie jego politycznej symboliki. Ponadto w numerze publikujemy część I referatów przygotowanych po ogólnopolskiej konferencji pt. Scjentyzm nie wystarczy. Współczynnik humanistyczny w nauce o polityce. Ich autorzy – Bogdan Szlachta, Stanisław Filipowicz, Mirosław Karwat, Agnieszka Rothert oraz Maciej Kassner – zauważają niebezpieczną tendencję do redukowania badań nad polityką do jedynie jej praktycznych, czy wręcz pragmatycznych, walorów. W dziale Dokumenty i źródła znajduje się ciąg dalszy publikowanego w poprzednim numerze Dialogu o prawach władzy królewskiej u Szkotów G. Buchanana w tłumaczeniu Macieja Wilmanowicza. Numer wieńczą refleksje Rafała Łatki poświęcone monografii P. Skibińskiego na temat stosunku Kościoła katolickiego do XX-wiecznych totalitaryzmów.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

ARTYKUŁY
Roman Bäcker
Mity polityczne Kremla roku 2022
Radosław Zenderowski
Słowackie mity państwowotwórcze w dyskursie politycznym „młodego” państwa
Anna Pająk
Mistyka, palma pierwszeństwa i ojczyzna od morza do morza. Mitologizacja historii gruzińskiej państwowości
Agnieszka Małgorzata Kastory
Konstytucja z 27 lutego 1938 r. jako narzędzie budowania autorytaryzmu w Rumunii
DEBATY
Bogdan Szlachta, Stanisław Filipowicz, Mirosław Karwat, Agnieszka Rothert, Maciej Kassner
Wielogłos po debacie zorganizowanej przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego „Scjentyzm nie wystarczy. Współczynnik humanistyczny w nauce o polityce” [część I]
DOKUMENTY I ŹRÓDŁA
Maciej Wilmanowicz (wprowadzenie i tłumaczenie) George Buchanan, Dialog o prawach władzy królewskiej u Szkotów [część II]
RECENZJE
Tomasz Żyro (rec.)
Michał Masłowski, Mity i symbole polityczne Europy Środkowo-Wschodniej
VARIA
Rafał Łatka
Panoramiczne spojrzenie na podejście Kościoła katolickiego do XX-wiecznych totalitaryzmów. Rozważania na tle książki Pawła Skibińskiego
RECENZENCI ZEWNĘTRZNI ROCZNIKA 2022