Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 2(8)/2021

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2021

Kategoria: Myśl Polityczna. Political Thought

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 2(8)/2021:

Szymon Olszynka zderza ze sobą poglądy Alasdaira MacIntyre’a oraz zwolenników emotywizmu – Richarda Rorty’ego i Chantal Mouffe – i pokazuje, że gdy ten pierwszy zmierza do przezwyciężenia emotywizmu jako sprzecznego z domagającą się racjonalnych uzasadnień naturą ludzką, to jego oponenci dążą do dostosowania tej teorii do współczesnej liberalnej praktyki politycznej. Marcin Tobiasz krytycznie analizuje projekt demokracji deliberatywnej i ujawnia jedną z jego zasadniczych pułapek polegających na posługiwaniu się przeciwskutecznymi narzędziami do obranych celów. Miłosz Ślepowroński przedstawia nowe ujęcie starego problemu podstaw trwałości kontraktu społecznego za pomocą teorii gier Kena Binmore’a, a następnie Herberta Gintisa. Anna Winkler analizuje teksty z okresu wystąpień w maju 1968 r. w Paryżu i zauważa, iż wbrew obiegowym opiniom nie odwoływały się one do skrajnych emocji, lecz do racjonalnych uzasadnień. W dziale Debaty Rafał Lis i Piotr Szymaniec przybliżają dyskusję czołowych przedstawicieli szkockiego oświecenia – Davida Hume’a i Adama Fergusona – na temat miejsca emocji w sferze polityki. W dziale Dokumenty i źródła publikujemy mało znany tekst wybitnego uczonego i polityka II Rzeczypospolitej – Wacława Makowskiego, poświęcony szansom i ograniczeniom działalności, współcześnie nazywanej marketingiem politycznym. Wprowadzenie do tekstu napisał Grzegorz Ławnikowicz. W dziale Recenzje znalazły się dwa teksty: najpierw Tomasz Żyro opisuje zbiór esejów politycznych Dariusza Karłowicza, w których ich autor zauważa, iż zasadnicze pytania o bieżącą sytuację polityczną Polski nadal mają wymiar tragiczny, a następnie Lech Mażewski omawia książkę Andrzeja Friszkego, która także dotyka kwestii tragizmu sytuacji Polski, lecz dotyczy okresu odbudowy państwa po utracie niepodległości. W dziale Varia Romuald Piekarski podejmuje refleksję nt. współmierności jako istotnego prawa dziejowego w teorii cywilizacji Feliksa Konecznego, a Sławomir Sowiński – na kanwie książki Karoliny Wigury – odsłania z gruntu emocjonalne fundamenty współczesnej demokracji liberalnej.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 192
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

ARTYKUŁY

Szymon Olszynka
Wokół emotywizmu. O emocjach we współczesnej filozofii polityki

Marcin Tobiasz
Deliberacja jako forma wykluczenia

Miłosz Ślepowroński
Emocje czy racjonalny interes? Słaba i silna wzajemność a umowa społeczna

Anna Winkler
Wściekłość i gniew w teoriach rewolucyjnych 1968 r. Jak teoretycy rewolucji paryskiego maja
pisali o emocjach?

DEBATY
Rafał Lis, Piotr Szymaniec
Uczucia a działania polityczne w myśli szkockiego oświecenia – Hume a Ferguson

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Grzegorz Ławnikowicz (wprowadzenie)
Wacław Makowski, Reklama polityczna a tzw. wola społeczna

RECENZJE
Tomasz Żyro (rec.)
Dariusz Karłowicz, Warszawa – Teby – Smoleńsk. O złudzeniu nietragiczności polityki

Lech Mażewski (rec.)
A. Friszke, Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie
państwa polskiego 1892–1920 155

VARIA
Romuald Piekarski
Współmierność jako kluczowy element teorii cywilizacji Feliksa Konecznego –
w poszukiwaniu oryginalności jego myśli

Sławomir Sowiński
O melancholiach i uniesieniach liberalizmu – krótka refleksja nt. książki Karoliny Wigury
pt. Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia
o emocjach