Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 3(9)/2021

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2021

Kategoria: Myśl Polityczna. Political Thought

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 3(9)/2021:

Anna Słupek zestawia poglądy Hannah Arendt i Timothy’ego Snydera nt. imperializmu oraz erozji państwowości wynikające z ich rozważań o totalitaryzmie. Adam Wielomski odsłania ważki problem metodologiczny, polegający na braku adekwatnego terminu na określenie fenomenu „państwa światowego”, które chcieliby wprowadzić zwolennicy likwidacji państw narodowych, m.in. globalne elity, szefowie światowych korporacji. Ich koncepcje przedstawia Magdalena Ziętek-Wielomska i nie tylko dostrzega próby realizacji tych zamysłów, ale też zastanawia się, czy jesteśmy na nie skazani. Patryk Palka bada uwagi Niccola Machiavellego nt. najlepszego ustroju i zauważa, że kluczowe znaczenie tu ma opinia Florentyńczyka o monarchii francuskiej odnoszona do republikanizmu rzymskiego. Przemysław Czernicki analizuje przedwojenne koncepcje geostrategiczne Stanisława Cata-Mackiewicza, zmierzające do wydobycia Polski z trudnego położenia między Niemcami a Rosją. W dziale Debaty publikujemy zapis dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu Sekcji Myśli Politycznej Komitetu Nauk Politycznych PAN i dotyczyła zadań badacza myśli politycznej. W dyskusji uczestniczyli: Stanisław Filipowicz, Tomasz Żyro, Dorota Pietrzyk-Reeves, Anna Krzynówek-Arndt i Arkadiusz Górnisiewicz oraz Bogdan Szlachta jako moderator. Dział Dokumenty i źródła zawiera dwa teksty. Pierwszy to artykuł Stanisława Estreichera pt. Czy Polską należy rządzić batem? o zasadach sprawiedliwego rządzenia, opracowany przez Macieja Marszała i Piotra Szymańca. Drugi to nigdy wcześniej niepublikowany, anonimowy projekt konstytucji Polski z 1919 r., którego krytyczną edycję przygotowali Marek Jabłonowski i Wojciech Jakubowski. W dziale Recenzje Grzegorz Baczewski omawia pracę Étienne’a Gilsona Metamorfozy Państwa Bożego opisującą dzieje idei uniwersalistycznego społeczeństwa oraz możliwości jej realizacji. W ostatnim dziale Varia Rafał Łatka podejmuje krytyczny namysł nad ostatnio wydanymi książkami o postaci i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego w związku z beatyfikacją hierarchy, a Jan W. Tkaczyński zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą publikację z zakresu nauk o polityce i administracji.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 228
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

Myśl Polityczna. Political Thought
nr 3(9)/2021
Spis treści

ARTYKUŁY

Anna Słupek
Antysemityzm, imperializm i erozja państwowości w ujęciu Hannah Arendt i Timothy’ego Snydera

Adam Wielomski
Imperium? O problemach terminologicznych w świecie bez państw narodowych

Magdalena Ziętek-Wielomska
„Global Corporate Citizenship”, czyli rządy postludzi?

Patryk Palka
Francja wyobrażona. Przypadek monarchii francuskiej w teorii państwa Niccolò Machiavellego

Przemysław Czernicki
Prekursor „Trójkąta Weimarskiego”? Idea sojuszu polsko-francusko-niemieckiego w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza

DEBATY

Z obrad Sekcji Myśli Politycznej przy Komitecie Nauk Politycznych PAN

Stanisław Filipowicz, Tomasz Żyro, Dorota Pierzyk-Reeves, Anna Krzynówek-Arndt,
Arkadiusz Górnisiewicz (dyskutanci)
Bogdan Szlachta (moderacja)

Dyskusja pt. Kim jest badacz myśli politycznej?

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Maciej Marszał, Piotr Szymianiec (wprowadzenie)
Stanisław Estreicher, Czy Polską należy rządzić batem?

Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski (wprowadzenie i edycja krytyczna)
Przyczynek do projektów o ustroju nowego państwa polskiego

RECENZJE

Grzegorz Baczewski (rec.),
Étienne Gilson, Metamorfozy Państwa Bożego
tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo „Teologia Polityczna”, Warszawa 2020, ss. 299

VARIA

Rafał Łatka
Co nam zostanie po beatyfikacji? Przegląd publikacji dotyczących prymasa Stefana Wyszyńskiego wydanych w latach 2020‒2021

Jan Wiktor Tkaczyński
O konkursie im. Profesora Michała Cezarego Rostworowskiego

KSIĄŻKI NADESŁANE