Księgarnia

Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim

ISBN: 978-83-7666-237-4
Rok wydania: 2013
Autor: Michał Bożek

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Pierwsza publikacja w polskiej literaturze naukowej podejmująca kwestię istoty władzy ustrojodawczej jako określonej instytucji konstytucyjnej i idei ustrojowej. Autor prezentuje tytułową problematykę pod kątem jej ewolucji w trzech kolejnych formach niemieckiego konstytucjonalizmu: w XIX-wiecznym konstytucjonalizmie monarchicznym, demokratycznym konstytucjonalizmie Republiki Weimarskiej oraz wolnościowo-demokratycznym konstytucjonalizmie Republiki Federalnej Niemiec.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 230
Oprawa miękka