Księgarnia

Znaczenie prawne Wstępu do Konstytucji RP z 1997 roku

ISBN: 978-83-7666-225-1
Rok wydania: 2013
Autor: Kamil Andrzej Strzępek

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

„Artykuł 8 Konstytucji RP wprowadził dotąd nieznaną w polskich konstytucjach zasadę bezpośredniego stosowania przepisów konstytucji. (…) o ile w okresie obowiązywania Konstytucji RP w praktyce sądowej występowały i nadal występują spory o to, czy sądy mogą bezpośrednio stosować przepisy konstytucji, o tyle co do Wstępu do Konstytucji RP w wypowiedziach sądów (m.in. SN i NSA) i TK przeważało i wciąż przeważa stanowisko, że nie zawiera on postanowień będących źródłem praw i wolności. Niekiedy jednak szczególnie TK dostrzegał, że Wstęp do Konstytucji RP dostarcza opartych na wypowiedziach ustrojodawcy wskazówek co do zgodnych z jego intencjami kierunków interpretacji przepisów ustawy zasadniczej. (…) Celem niniejszego opracowania było zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie o zakres stosowania fragmentów Wstępu do Konstytucji RP w praktyce sądowej TK, SN i NSA.” (Ze wstępu)

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 272
Oprawa miękka