Księgarnia

Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

ISBN: 978-83-7666-329-6
Rok wydania: 2014
Autor: Agata Niżnik-Mucha

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią poświęconą zakazowi naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela. Autorka ustala normatywną treść i znaczenie zakazu naruszania istoty wolności i praw, wskazując kryteria i typy naruszeń istoty wolności i praw. Na podstawie tych ustaleń formułuje postulaty de lege lata dotyczące interpretacji konstytucyjnej regulacji statusu jednostki, w szczególności zwraca uwagę na konieczność konsekwentnego odróżniania ograniczania wolności i praw od wprowadzania wyjątków od wolności i praw. Z uwagi na to, że autorka podejmuje i analizuje problemy praktyczne, jakie pojawiają się w wyniku ingerencji ustawodawcy w konstytucyjne wolności i prawa, niniejsza monografia może być przydatna także organom stosującym prawo.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 344
Oprawa miękka