Księgarnia

Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku

ISBN: 978-83-7666-218-3
Rok wydania: 2014
Autor: Grzegorz Kuca

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 34,00  (z VAT)

W książce podniesiono jedno z fundamentalnych zagadnień polskiego systemu konstytucyjnego, jakim jest zasada podziału władzy przyjęta przez ustrojodawcę, wraz z założeniem równowagi władz, za podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 ust. 1 konstytucji z 1997 r.). Pozostaje ona jedną z zasad naczelnych funkcjonowania i organizacji systemu organów państwowych RP. W książce przedstawiono najczęściej spotykane sposoby rozumienia teorii podziału władzy oraz ewolucję ujęć zasady podziału władzy w projektach i propozycjach rozważanych w toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1994-1997). Zasadnicze znaczenie dla wywodów Autora mają interpretacje art. 10 konstytucji oraz charakterystyka pozycji organów władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W oparciu o jednolity schemat analizy organów każdej z wyodrębnionych władz Autor przedstawia funkcjonalne i organizacyjne aspekty zasady podziału władzy, a następnie charakteryzuje stosowane przez te organy „hamulce” (instrumenty powstrzymywania) wobec innych władz. Ważne miejsce zajmuje też omówienie konstytucyjnych instrumentów (form) współdziałania władz.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 356
Oprawa miękka