Księgarnia

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy

ISBN: 978-83-7666-332-6
Rok wydania: 2014
Redakcja naukowa: Henryk Dzwonkowski, Grzegorz Gołębiowski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 90,00  (z VAT)

Interpretacja ustawy o finansach publicznych wymaga nie tylko wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, lecz także rachunkowości i kontroli. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły wielu specjalistów z różnych środowisk, szczególnie tych, którzy stale współpracują z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Połącznie wiedzy ekspertów uniwersyteckich oraz takich, którzy są związani z praktyką sejmową, wydawało się najwłaściwsze. Niezależnie od interdyscyplinarności podmiotowej komentarz napisany został w nowatorskiej formule. Polega ona na tym, że obok klasycznego komentarza prawnego zawarliśmy uzupełniający do komentarz finansowy.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 788
Oprawa Twarda

Wprowadzenie
Autorzy
Wykaz skrótów
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.)
Dział I. Zasady finansów publicznych
• Rozdział 1. Przepisy ogólne
• Rozdział 2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych
• Rozdział 3. Jednostki sektora finansów publicznych
• Rozdział 4. Jawność i przejrzystość finansów publicznych
• Rozdział 5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi
• Rozdział 6. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Komentarz finansowy do działu I
• Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–4 u.f.p.)
• Rozdział 2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych (art. 5–7)
• Rozdział 3. Jednostki sektora finansów publicznych (art. 8–32 u.f.p.)
Dział II. Państwowy dług publiczny
• Rozdział 1. Przepisy ogólne
• Rozdział 2. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
• Rozdział 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
• Rozdział 4. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych
• Rozdział 5. Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych
Komentarz finansowy do działu II 261
• Rozdział 1. Państwowy dług publiczny (art. 72–75 u.f.p.)
• Rozdział 2. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (art. 76–85)
• Rozdział 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne (art. 86–88)
• Rozdział 4. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki SFP (art. 89–94)
• Rozdział 5. Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych (art. 95–102)
Dział III. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa
• Rozdział 1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
• Rozdział 2. Ustawa budżetowa
• Rozdział 3. Przeznaczenie wydatków budżetu państwa
• Rozdział 4. Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa
• Rozdział 5. Wykonywanie ustawy budżetowej
• Rozdział 6. Wykonywanie budżetu środków europejskich
• Rozdział 7. Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
Komentarz finansowy do działu III
• Rozdział 1. Wieloletni plan finansowy państwa (art. 103–108 u.f.p.)
• Rozdział 2. Ustawa budżetowa (art. 109–123 u.f.p.)
• Rozdział 3. Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184–195 u.f.p.)
Dział IV. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
Komentarz finansowy do działu IV
Dział V. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
• Rozdział 1. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego
• Rozdział 2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
• Rozdział 3. Uchwała budżetowa
• Rozdział 4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
• Rozdział 5. Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Komentarz finansowy do działu V 707
• Rozdział 1. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 211–225 u.f.p.)
• Rozdział 2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 226–232 u.f.p.)
• Rozdział 3. Uchwała budżetowa (art. 233–246 u.f.p.)
Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Słowniczek
Publikacje