Księgarnia

Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania polskiego prawa podatkowego

ISBN: 978-83-7666-491-0
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Jacek Kulicki

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 46,00  (z VAT)

Publikacja stanowi uzupełnienie książki Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, w której przedstawiono krytyczną ocenę obowiązującego w Polsce systemu podatkowego oraz koncepcje jego reformy. W tym opracowaniu skupiono się na zaprezentowaniu poglądów na prawo podatkowe służb prawnych Sejmu i Senatu, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądownictwa administracyjnego. Publikacje uzupełnia ocena prawa podatkowego dokonana przez osoby stosujące to prawo w praktyce, przede wszystkim administracyjnej i gospodarczej: pracowników administracji skarbowej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), przedsiębiorców, członków kierownictwa osób prawnych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, notariuszy prowadzących biura rachunkowe.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 296
Oprawa miękka

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie
Piotr Bartosiewicz, Jacek Kulicki, Projekty ustaw podatkowych w ocenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Marzena Laskowska, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Konstytucyjność ustaw podatkowych w ocenie Biura Analiz Sejmowych
Jacek Kulicki, Ocena skutków wprowadzenia i stosowania instytucji indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
Agata Karwowska-Sokołowska, Adam Niemczewski, Ustawy podatkowe w ocenie Biura Analiz i Dokumentacji oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
Anna Michalak, Aneta Szymczak, Ocena prawa podatkowego wynikająca z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Hieronim Sęk, Ocena prawa podatkowego wynikająca z orzecznictwa sądów administracyjnych
Jacek Kulicki, Przejrzystość i spójność ustawodawstwa podatkowego w ocenie podmiotów stosujących przepisy podatkowe (omówienie badania ankietowego)
Bibliografia
Informacja o autorach