Księgarnia

Publikacja demonstracyjna

ISBN: 978-83-7666-574-0
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa: Jan Majchrowski

Kategoria: E-booki

cena: 0,00 40,00  (z VAT)

„Wydawnictwo to jest niezwykle wartościowe dla każdego badacza najnowszej historii Polski czy też badaczy dziejów konstytucyjnych naszego kraju. Trudno sobie będzie wyobrazić jakiekolwiek wydawnictwo poświęcone zagadnieniu powstawania Konstytucji z 1997 roku, w której nie znajdą się wielorakie odniesienia i do zawartości tej publikacji. Dodatkowym walorem publikacji jest Aneks, zawierający ponad 40 dokumentów, które przekazane zostały redaktorowi publikacji przez uczestników prac nad OPK. Dokumenty te mają w wielu wypadkach charakter unikalny i stanowią wartościowe uzupełnienie wypowiedzi konferencyjnych. Reasumując, przygotowane przez prof. Jana Majchrowskiego wydawnictwo jest bardzo cennym źródłem do najnowszej historii Polski”. Z recenzji wydawniczej prof. KJ dr hab. Grzegorza Górskiego

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 440
Oprawa Twarda

Od redaktora
Otwarcie konferencji naukowej „KONSTYTUCJA SOLIDARNOŚCI”. Senat RP, 3 kwietnia 2017 r.
1. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński
2. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
Wystąpienie gościa specjalnego
1. Jarosław Kaczyński
Panel I. Geneza i losy Obywatelskiego Projektu Konstytucji
1. Marian Krzaklewski
2. Andrzej Rościszewski
3. Kazimierz Barczyk
4. Michał Drozdek
5. Dyskusja
Panel II. Wizja wspólnoty, państwa i prawa w Obywatelskim Projekcie Konstytucji
1. List Jana Olszewskiego
2. Jan Parys
3. Piotr Andrzejewski
4. Jan Majchrowski
5. Dyskusja
Panel III. Projekt Obywatelski jako Konstytucja Solidarności
1. Józefina Hrynkiewicz
2. Ewa Tomaszewska
3. Andrzej Smirnow
4. Leszek Graniszewski
5. Dyskusja
Aneks
1. Dokumenty
2. Obywatelski Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowany w 1994 roku przez Społeczną Komisję Konstytucyjną na zlecenie NSZZ „Solidarność” przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych
3. Nota o autorach referatów