Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought nr 1/2019

Rok wydania: 2019

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze Stanisław Filipowicz zastanawia się nad uwarunkowaniami uprawiania dziś myśli politycznej. Tomasz Żyro próbuje uchwycić specyfikę polskiej myśli politycznej i zauważa jej ścisły związek ze sztuką słowa (poezja, dramat). Bogdan Szlachta przedstawia debatę, jaką w czasach II RP wznieciły postulaty Władysława Leopolda Jaworskiego wprowadzenia do porządku prawnego „zasad moralności Chrystusowej” jako negatywnych kryteriów woli prawodawcy. Waldemar Bulira opisuje ewolucję poglądów zmarłej niedawno Ágnes Heller. Jacek Kloczkowski, Joanna Maria Struczyk i Marek Tracz-Tryniecki omawiają serie wydawnicze tekstów źródłowych do badań nad dziejami polskiej myśli politycznej. Ponadto w numerze fragment książki Ivringa Babbitta pt. Democracy and Leadership w tłumaczeniu Piotra Musiewicza wraz z wprowadzeniem autora przekładu.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 248
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

Od Redakcji

ARTYKUŁY

Stanisław Filipowicz
Badania dotyczące polskiej myśli politycznej.
Problem doświadczenia hermeneutycznego i świadomości efektywnodziejowej. Rekonesans hermeneutyczny

Tomasz Żyro
Klimaktery polskie. Jakiego myślenia politycznego Polacy potrzebują?

DEBATY
Bogdan Szlachta
Czy wola prawodawcza ma lub mieć może granice? Wokół projektów Władysława Leopolda Jaworskiego

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Piotr Musiewicz (tłum. i wprowadzenie)
Irving Babbitt, Burke i wyobraźnia moralna

RECENZJE

Krzysztof Kowalczyk (rec.)
Joanna Sanecka-Tyczyńska, Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001–2015, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

Bogdan Szlachta (rec.)
Jan Zielonka, Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, tłum. J. Bednarek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

VARIA

Waldemar Bulira
Przygodność i liberalizm.
Polityczne doświadczenia nowoczesności według Agnes Heller

Jacek Kloczkowski
Warto zacząć od tradycji. Rzecz o serii „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”

Joanna Maria Struczyk
O serii „Biblioteka Przeglądu Sejmowego”, czyli kilka słów o dojrzałości
polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego

Marek Tracz-Tryniecki
Założenia i cele serii „Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej”